Która licencja ważniejsza? (Julia Morley)

Gazeta Toruńska, 22 października 1991 roku Która licencja ważniejsza? Zdawałoby się, że kto pierwszy...